In onze privacyverklaring vindt u het antwoord op volgende vragen:

  1. Bescherming van persoonsgegevens
  2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?
  3. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
  4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
  5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?
  6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
  7. Wat zijn uw rechten?
  8. Op basis waarvan mogen wij uw gegevens verwerken?

Bij vragen kan u terecht op onze contactpagina.

Klik hier door voor meer over de privacyverklaring over deze website.