Boek
Nederlands

De uittocht uit Indië 1945-1995

Wim Willems (auteur)

De uittocht uit Indië 1945-1995

Studie over de toelating, opvang en integratie in Nederland van de 450.000 Indische Nederlanders, in meerderheid Indo-Europees, die tussen 1945 en 1960 Indonesie͏̈ moesten verlaten.
Titel
De uittocht uit Indië 1945-1995
Auteur
Wim Willems
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Bakker, 2001
397 p.
ISBN
90-351-2361-1

Besprekingen

De geschiedschrijving over koloniale repatrianten staat in Nederland veel verder dan in België. Dat merk je duidelijk wanneer je Weg uit Congo (Li XXXX) van Peter Verlinden vergelijkt met de publicatie over Nederlandse repatrianten uit Indonesië van de migratiesocioloog Wim Willems. Het valt allereerst op dat dit boek, als onderdeel van een langlopend project, besteld werd door de Nederlandse overheid. Deze is, na lang onderhandelen, bereid gevonden een geschiedenis van de koloniale repatrianten te subsidiëren, met bijzondere aandacht voor het leed dat zij ondervonden van de Japanse bezetting, de gedwongen repatriëring en de gebrekkige ontvangst in Nederland. Dit project werd afgedwongen door Indisch-Nederlandse organisaties die het allang beu waren eenzijdig afgeschilderd te worden als "schuldige kolonialisten" die beter hun mond zouden houden. Deze belangenorganisaties eisen trouwens, vaak onder de noemer 'Het Gebaar', nog meer, zoals rehabilitatie en vergoeding, subsidie van…Lees verder
De Japanse bezetting van Indonesië (1942-45) werd gevolgd door een bitter dekolonisatieconflict dat pas eindigde met de overdracht van Nieuw-Guinea (1962). Slachtoffers waren de Indische Nederlanders, grotendeels Indo-Europeanen, van wie tot 1960 450.000 Indonesië moesten verlaten. In een onbekend 'vaderland' moesten zij een nieuw bestaan opbouwen. Willems (1951), verbonden aan de UvA, heeft een samenvattende studie geschreven over de toelating, opvang en integratie van de gekleurde landgenoten, die 'geruisloos' hun plaats vonden. Aan dat laatste beeld is veel te nuanceren, zoals Willems in zijn brede overzicht laat zien, dat overheid, particulier initiatief en Indische belangenorganisaties in hun interactie toont. 'Oud zeer' en een eigen Indische cultuur zijn gebleven. Een apart hoofdstuk beschrijft de Indische emigratie naar Australië. Dit is een belangrijk boek, gebaseerd op diepgaand onderzoek, dat lijdt aan enige onevenwichtigheid en een stroeve stijl, maar een onontbeerlijke br…Lees verder

Over Wim Willems

Wim Willems kan verwijzen naar:

  • Wim Willems (1951), een Nederlands historicus en schrijver
  • Wim Willems (1960), hoofdredacteur bij de VRT