Boek
Nederlands

Frans van Cauwelaert afgewezen door Koning Albert I : een tijdbom onder België

Lode Wils (auteur)

Frans van Cauwelaert afgewezen door Koning Albert I : een tijdbom onder België

Biografie van de Vlaamse politicus Frans Van Cauwelaert (1880-1961).
Titel
Frans van Cauwelaert afgewezen door Koning Albert I : een tijdbom onder België
Auteur
Lode Wils
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Houtekiet, 2003
173 p. : ill.
ISBN
90-5240-694-4 9789052406947 (paperback)

Besprekingen

Deze biografie van een van de prominente politieke voormannen uit onze nationale geschiedenis, vormt het sluitstuk van de trilogie die werd voorafgegaan van De Messias van Vlaanderen. Frans van Cauwelaert 1880-1910 (Hadewijch, 1998), en Frans van Cauwelaert en de barst in België, 1910-1919 (Houtekiet, 2001).

In het derde deel, gesitueerd tussen de twee wereldoorlogen, treedt de Antwerpse volkvertegenwoordiger naar voren als voorvechter van de volkstaal als enige overheidstaal in Vlaanderen. Zijn doel was op termijn een culturele revolutie te veroorzaken in Vlaanderen en een machtsverschuiving in België. De verheffing van de volkstaal zou de basis vormen van de sociale ontvoogding van het Vlaamse volk. De enige kans om de kloof tussen Vlaanderen en België te dichten, lag bijgevolg in een snelle doorvoering van de vernederlandsing van het onderwijs, de overheidsdiensten, het leger en het gerecht. Na de Eerste Wereldoorlog en de perikelen rond het anti-Belgisch activ…Lees verder
Frans Van Cauwelaert (1880-1961) was een invloedrijk Vlaams en katholiek politicus uit het begin van de twintigste eeuw. Hij was onder meer volksvertegenwoordiger, partijleider, uitgever van de krant De Standaard en burgemeester van Antwerpen. De katholieke Leuvense historicus Lode Wils beschrijft in dit derde deel* van de biografie de periode 1919-1924, een cruciale tijd voor Van Cauwelaert, de Vlaamse beweging en België (ondertitel: een tijdbom onder België) – waarin de vernederlandsing van de Gentse universteit, aanpassing van de taalwetten en de verdeeldheid in katholieke kring belangrijke thema’s waren. Zeker voor Van Cauwelaert, die moet opboksen tegen de Franstalige elite (zowel in Wallonië als in Vlaanderen) en koning Albert I. De bijzonder goed ingevoerde Wils beschrijft deze periode zeer gedetailleerd, zozeer zelfs dat de hoofdpersoon regelmatig dreigt onder te sneeuwen, maar helaas ook nogal stroef. Bovendien kan het boek, voorzien van diverse zwartwitillustraties, niet ech…Lees verder

Over Lode Wils

Lodewijk (Lode) Wils (Antwerpen, 18 maart 1929) is een Belgisch historicus en hoogleraar.

Levensloop

Wils doorliep de humaniora vanaf 1939 aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege in Antwerpen en vervolgens aan het Koninklijk Atheneum in die stad.

Van 1945 tot 1951 studeerde hij geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven en werd achtereenvolgens licentiaat en doctor in de geschiedenis. Het doctoraat behaalde hij met een proefschrift gewijd aan Jan Baptist David.

Van 1951 tot 1958 was hij studiemeester in de Koninklijke Athenea van Hasselt en Deurne. Van 1958 tot 1965 was hij leraar aan de Koninklijke Athenea van Antwerpen en Hoboken.

Hij is de vader van de hoogleraar Kaat Wils en de schoonvader van de hoofddocent Marnix Beyen.

In 2019 ontving hij een Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap.

De hoogleraar

In 1961 werd hij deeltijds assistent met leeropdracht…Lees verder op Wikipedia