Boek
Nederlands

Burgemeester Van Cauwelaert 1923-1932 : schepper van Nederlandstalig Vlaanderen

Lode Wils (auteur)

Burgemeester Van Cauwelaert 1923-1932 : schepper van Nederlandstalig Vlaanderen

Titel
Burgemeester Van Cauwelaert 1923-1932 : schepper van Nederlandstalig Vlaanderen
Auteur
Lode Wils
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Houtekiet, 2005
170 p. : ill.
ISBN
90-5240-826-2

Besprekingen

Professor-emeritus Lode Wils (geb. 1929) werkt hard voort aan zijn magnum opus: een biografie van de grote Vlaamse katholieke staatsman Frans Van Cauwelaert (1880-1961). Als minister, kamervoorzitter, burgemeester van Antwerpen en -- meer dan een halve eeuw lang -- parlementslid speelde Frans Van Cauwelaert een essentiële rol in de politieke geschiedenis van ons land. Zijn voornaamste strijdpunt was de vernederlandsing van het openbare leven in Vlaanderen (onderwijs, bestuur, gerecht en leger), wat hij in zijn fameuze minimumprogramma van 1917 samenvatte. Van Cauwelaert voer steeds een pragmatische en gematigde koers (die ook Lode Wils zelf verkiest) met als uitgangspunt dat de doelstellingen van de Vlaamse Beweging het best binnen de Belgische staatsstructuur worden gerealiseerd. Die strategie had tot gevolg dat hij geprangd zat tussen enerzijds de Franstaligen en de koninklijke familie die hem te radicaal vonden en anderzijds de Frontbeweging en de activisten die hem te gematigd von…Lees verder

Over Lode Wils

Lodewijk (Lode) Wils (Antwerpen, 18 maart 1929) is een Belgisch historicus en hoogleraar.

Levensloop

Wils doorliep de humaniora vanaf 1939 aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege in Antwerpen en vervolgens aan het Koninklijk Atheneum in die stad.

Van 1945 tot 1951 studeerde hij geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven en werd achtereenvolgens licentiaat en doctor in de geschiedenis. Het doctoraat behaalde hij met een proefschrift gewijd aan Jan Baptist David.

Van 1951 tot 1958 was hij studiemeester in de Koninklijke Athenea van Hasselt en Deurne. Van 1958 tot 1965 was hij leraar aan de Koninklijke Athenea van Antwerpen en Hoboken.

Hij is de vader van de hoogleraar Kaat Wils en de schoonvader van de hoofddocent Marnix Beyen.

In 2019 ontving hij een Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap.

De hoogleraar

In 1961 werd hij deeltijds assistent met leeropdracht…Lees verder op Wikipedia