Boek
Nederlands

Altijd weer vogels die nesten beginnen : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

Hugo Brems (auteur)
+1
Altijd weer vogels die nesten beginnen : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005
×
Altijd weer vogels die nesten beginnen : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005 Altijd weer vogels die nesten beginnen : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

Altijd weer vogels die nesten beginnen : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

Altijd weer vogels die nesten beginnen laat zien hoe levendig en veranderlijk die literatuur is. Het toont de ontwikkelingen van de laatste zestig jaar, en laat zien welke rol afzonderlijke auteurs daarin gespeeld hebben: Nederlanders, Vlamingen, schrijvers uit voormalig Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen, mannen en vrouwen, prozaschrijvers en dichters, autochtonen en allochtonen. Maar bove
Titel
Altijd weer vogels die nesten beginnen : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005
Auteur
Hugo Brems
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Bakker, 2006
792 p. : ill.
ISBN
90-351-2945-8

Besprekingen

Hugo Brems heeft profijt getrokken van de sterke en zwakke kanten van zijn voorgangers. Nederlandse literatuur, een geschiedenis (1993), het werk van 109 auteurs, besteedde al ruim aandacht aan de maatschappelijke inbedding van literatuur en aan allerlei literaire instituties en randverschijnselen, maar paste voor een samenhangend verhaal. Ton Anbeek stelde in 1990 in zijn Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985 literaire normverschuivingen centraal, maar beperkte zich tot de eerste veertig jaar van de naoorlogse literatuur in Nederland. Brems bestrijkt het hele Nederlandse taalgebied, ook van schrijvers uit voormalig Nederlands-Indië, uit Suriname en de Antillen, en maakt (het gebrek aan) interactie tussen de verschillende gebieden mee tot voorwerp van zijn studie. Twee minder bekende literair-historische publicaties hebben zeker ook dit boek bevrucht: de aandacht voor poëticale opvattingen van schrijvers en critici in Twee eeuwen literatuurges…Lees verder
Hugo Brems heeft met dit laatste deel van de 'Geschiedenis van de Nederlandse literatuur' het prestigieuze project, dat nog in wording is, alvast schitterend afgerond. Niet eerder is een zo veelzijdige beschrijving gegeven van de recente literairhistorische gebeurtenissen, van 1945 tot en met 2005. Brems heeft gebroken met bekende beeld, waarin de Grote Drie of Vier het voor het zeggen hadden; ook de overbekende mijlpalen zoals Vijftig, Merlyn, Raster, Maximalen staan hier opgesteld in een veel genuanceerder en verrassender landschap dan we gewend waren. Een literairhistoricus moet reduceren, maar het is Brems gelukt die reductie niet ten koste van de veelkleurigheid en de tijdgebondenheid te voltrekken. Naast het literaire, spelen in zijn literatuurgeschiedenis ook de media, de reacties, de politieke en maatschappelijke aspecten een rol. Vanaf 1945 geeft hij elke tien jaar een soort dwarsdoorsnede van het litererair klimaat op dat moment, waaruit de smeltkroes van literaire opvatting…Lees verder

Over Hugo Brems

Hugo Brems (Heverlee, 20 februari 1944) is een Belgisch germanist, literatuurhistoricus en -criticus en emeritus hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Biografie

Hugo Brems studeerde Germaanse talen aan de Katholieke Universiteit Leuven (1966). Na zijn studies gaf hij een jaar les in Borgerhout. Albert Westerlinck was promotor van zijn proefschrift over lichamelijkheid in de experimentele poëzie tussen 1950 en 1960. In 1967 werd hij assistent aan de KU Leuven. Hij promoveerde in 1973 tot doctor in de Germaanse filologie. Hij werd gewoon hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de KU Leuven. Van 1981 tot 2005 was hij ook docent aan de Katholieke Universiteit Brussel. Zijn onderzoek betrof voornamelijk Nederlandse literatuur na de Tweede Wereldoorlog: de poëzie, de relatie tussen literatuur en kunst en de literatuurgeschiedenis.

Hij was redactielid van de tijdschriften Spiegel der Letteren en Dietsc…Lees verder op Wikipedia