Boek
Nederlands
Inleiding tot en vertaling van het werk van de Griekse leraar in de retorica Demetrius.
Titel
De juiste woorden / Demetrius ; vert., ingel. en besproken door Dick M. Schenkeveld
Auteur
Demetrius van Phaleron
Vertaler
D.M. Schenkeveld
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Klassiek Grieks (tot 1453)
Uitgever
Groningen: Historische Uitgeverij, 2011
139 p.
ISBN
9789065540409 (paperback)

Besprekingen

De Griekse docent Demetrius heeft wellicht rond 100 v.C. zijn lessen uitgeschreven. In De juiste woorden beperkt hij zich tot de stijl van proza, en dit schoolboek met een didactisch-prescriptief karakter is duidelijk voor gevorderde leerlingen bedoeld.

In een eerste deel bespreekt hij de volzinnen en zinsdelen, als colon en comma (die niet zo duidelijk gedefinieerd zijn, omdat ze niet grammaticaal benaderd werden). Het tweede en belangrijkste deel behandelt de vier stijlen (grootse, elegante, sobere, krachtige). Bij elke stijl komen de woordkeuze, de woordplaatsing en het onderwerp ter sprake, en volgen ook bedenkingen over een verwante mislukte stijl. Regelmatig weidt de auteur uit over elementen die niet specifiek met de besproken stijl te maken hebben; zo heeft hij het over metaforen, neologismen, duidelijkheid, briefstijl, geestigheid. Door die uitweidingen is de uiteenzetting minder strak gecomponeerd dan andere handboeken.

Omdat de auteur een …Lees verder
Inleiding tot en vertaling van het werk van de Griekse leraar in de retorica Demetrius (circa 100 voor Christus). Het gaat om een leerboek op het gebied van woordkeus en stijl voor antieke redenaars, schrijvers en politici. Aan de hand van talloze voorbeelden uit de antieke literatuur zet Demetrius uiteen welke vier stijltypen onderscheiden kunnen worden, waarbij hij veel aandacht besteedt aan woordkeus, woordplaatsing, zinsbouw en beeldspraak. Leuk is vooral zijn beschrijving van de vele vormen van 'geestigheid', die onderdeel vormen van de 'elegante stijl'. Demetrius' werk is niet gemakkelijk; ondanks de heldere vertaling en inleiding door Dick Schenkeveld, emeritus hoogleraar van de VU, zal dit boek vooral van belang zijn voor classici en geïnteresseerden in stijl, welsprekendheid en literaire kritiek.